BAZY DANYCH - MYSQL & MONGODB


BAZY DANYCH - MYSQL & MONGODB

Czym jest praca developera bez przechowywania prawdziwych danych? Moduł baz danych pozwoli Ci nie tylko na sprawne zarządzanie informacjami i ich zachowanie na dowolny czas, ale także na szybkie ich wyszukiwanie czy aktualizowanie. Dowiesz się również, jak zarządzać bazami w prawdziwym życiu - jest to wiedza, która nie jest oczywista a zwiększa Twoją wartość - szczególnie w pracach programistycznych, gdzie liczy się skalowanie.

Co da Ci ten etap? Wszystko to oprzemy na dwóch różnych typach baz: relacyjnej i nierelacyjnej. Po co? Po to, abyś miał(a) wiedzę potrzebną w różnych typach firm IT. Niezależnie od tego, do jakiej się dostaniesz, zwiększamy Twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, jak dobrze budować i wykorzystywać bazy danych.


Szczegółowa agenda będzie dostępna przed rozpoczęciem etapu.